Expressief Leiderschap

Train de trainer

Expressief Leiderschap is een train-de-trainer-traject waarin we aan de slag gaan met methodes die veel worden gebruikt bij ExpressieCoaching. Denk hierbij aan beweging, drama, etc. Dit traject is zeer geschikt voor professionals die mensen begeleiden en die andere, meer expressieve werkvormen willen toevoegen aan hun praktijk, en voor leidinggevenden die hun strategieën willen verbreden.

Espressomachine

Expressievormen en hun voordelen

Het werken met aspecten uit ExpressieCoaching kan meerdere voordelen opleveren. Het vergroot je eigen expressief vermogen. Zo maakt beweging of dans je bewust van je lichaam. In een tijd waarin veel mensen vooral in hun hoofd leven, en hun lichaam met name gebruiken om achter een computer te zitten, is het goed om de verbinding met je lijf op te zoeken.

Deze manier van werken is ook goed voor mensen die weinig ruimte durven in te nemen, zich niet bewust zijn van de alarmsignalen die hun lijf afgeeft, of zich beter willen leren uiten. Met drama kun je interacties trainen binnen spelsituaties. Dit is een veilige manier om buiten je comfortzone te treden en je te verplaatsen in het perspectief van een ander.

Het doel van Expressief Leiderschap

Bij Expressieve Leiderschap zijn beweging en drama geen doel op zich, maar middelen om mensen te leren zich uit te drukken, zich te presenteren en samen te werken. Naast het kunstzinnige aspect komen er dus veel interactieve vaardigheden aan bod.

Daarom ‘leent’ dit traject soms ook onderdelen van NLP, TMA, Insights Discovery, systemisch werk, Transactionele Analyse. ExpressieCoaching kenmerkt zich door een holistische en eclectische aanpak. Je leert dit toe te passen in je eigen praktijk.

Maatwerk

Binnen het Expressieve Leiderschap-traject zijn er verschillende maatwerk mogelijkheden. Zo kun je ervoor kiezen om een workshop te volgen waarbij de nadruk op drama of beweging ligt, of kun je een langer traject volgen waarbij meerdere aspecten aan bod komen.

Boek je oriëntatiegesprek

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over een Expressief Leiderschap traject.